Офіційний сайт Молочанської міської ради Запорізької області

Розділи

Календар

« Квітень 2024 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

Пошук

Регламент роботи

 
   

 

 

Молочанська міська рада

Пологівського району Запорізької області

восьмого скликання

друга позачергова сесія

РІШЕННЯ

від 22.12.2020 м.Молочанськ № 2

Про затвердження Регламенту

Молочанської міської ради

Керуючись п.1 ч.1 ст. 26, ч. 14 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою вдосконалення діяльності Молочанської міської ради та її органів, Молочанська міська рада ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Регламент Молочанської міської ради восьмого скликання (додається).

2. Рішення Молочанської міської ради від 10.12.2015 року № 1 «Про Регламент роботи Молочанської міської ради сьомого скликання», від 16.02.2016 № 8 «Про внесення змін та доповнень до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання», від 19.10.2018 № 5 «Про внесення змін до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання», від 14.11.2019 № 16 «Про внесення змін до Регламенту роботи Молочанської міської ради сьомого скликання» визнати такими, що втратили чинність.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, реформ, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова Ірина ЛИПКА

Затверджено

рішення Молочанської міської ради

від 22.12.2020 року № 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

МОЛОЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

восьмого скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Загальні положення

Стаття 1.

Молочанська міська рада – виборний представницький орган місцевого самоврядування, що складається із депутатів, здійснює від імені територіальної громади та в її інтересах функції й повноваження місцевого самоврядування. Діяльність міської ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на колективному, вільному обговоренні й вирішенні питань на принципах законності, гласності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності й підзвітності перед радою та територіальною громадою, утворених радою органів, обраних або призначених посадових осіб місцевого самоврядування.

Молочанська міська рада є неприбутковою установою, утворена та зареєстрована в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації та внесена контролюючим органом до реєстру неприбуткових установ та організацій.

Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається Конституцією, України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими законодавчими актами України, цим регламентом та рішеннями міської ради.

Стаття 2.

Регламент Молочанської міської ради (далі – регламент) – нормативно-правовий документ, який встановлює порядок скликання сесій міської ради, підготовки та розгляду нею питань, проведення пленарних засідань, порядок внесення на розгляд ради та прийняття нею рішень, порядок формування та організації роботи постійних комісій та інших органів ради, здійснення депутатської діяльності, обрання та затвердження посадових осіб, інші процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад» та іншими законодавчими актами.

Контроль за дотриманням регламенту покладається на міського голову та секретаря міської ради, постійну комісію з питань депутатської діяльності, реформ, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

Під час пленарного засідання міської ради контроль за додержанням регламенту покладається на головуючого на пленарному засіданні.

Зміни та доповнення до регламенту вносяться на розгляд пленарного засідання в міру необхідності і приймаються більшістю голосів від загального складу депутатів міської ради.

Стаття 3.

Молочанська міська рада здійснює свою роботу відкрито, у взаємодії з засобами масової інформації.

Стаття 4.

Пленарні засідання ради, засідання постійних комісій, а також тимчасових контрольних та інших комісій ради є відкритими і гласними, крім випадків, передбачених законами України та регламентом.

Відкритість засідань реалізується шляхом забезпечення достатнього місця для громадян України, які бажають відвідати засідання ради.

У випадку, якщо кількість громадян, які з’явилися на засідання ради суттєво перевищує фізичні можливості приміщення, в якому проходить засідання, посадові особи ради мають право оголосити перерву та перенести засідання в місце, що дозволятиме всім бажаючим безпосередньо відвідати засідання.

Гласність в роботі ради забезпечується шляхом проведення громадянами України та представниками ЗМІ фото- і кінозйомки, відео-, звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, може здійснюватися відео- та аудіо- трансляція засідань через Інтернет, гучномовці, аудіо озвучувальну техніку, радіо, телебачення тощо.

Гласність діяльності ради також забезпечується через офіційне оприлюднення проектів рішень та додатків до них, поправок та пропозицій до них, а також висновків і рекомендацій постійних комісій, звітів тимчасових контрольних комісій шляхом обов’язкового розміщення на офіційному веб-сайті ради.

Право бути присутнім на пленарному засіданні може бути обмежене лише у випадках, визначеним цим регламентом та Законами України.

Відкритість та гласність у діяльності ради забезпечується також через стабільне і прогнозоване функціонування офіційного сайту ради.

Стаття 5.

За рішенням міської ради, більшістю голосів від загального складу ради, можуть проводитись закриті пленарні засідання міської ради або закритий розгляд окремих питань порядку денного.

Головуючий за рішенням міської ради, більшістю голосів від загального складу ради, визначає коло осіб, які можуть бути присутніми на закритому пленарному засіданні ради.

Міська рада в кінці закритого пленарного засідання приймає рішення щодо розповсюдження або публікації матеріалів даного засідання.

Під час проведення закритих засідань (закритого розгляду окремих питань порядку денного) забороняється ведення всіх видів трансляції та аудіо-, відеозапис у залі засідань (крім протокольного аудіозапису).

 

ІІ. Депутат ради, організація діяльності

Стаття 6.

Депутат міської ради набуває свої повноваження в результаті обрання його до міської ради відповідно до законодавства України.

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії міської ради – з моменту офіційного оголошення підсумків виборів міською територіальною виборчою комісією, – і закінчуються в день відкриття першої сесії Молочанської міської ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата міської ради.

Стаття 7.

Після набуття депутатом повноважень він приймає присягу та йому видається посвідчення.

Стаття 8.

Депутат міської ради представляє в міській раді інтереси виборців територіальної громади, діє в інтересах всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради, і зобов`язання перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення.

Стаття 9.

Депутат міської ради користується правом ухвального голосу з усіх питань, що розглядаються на засіданні міської ради та її органів, до складу яких він входить. Депутат набуває право ухвального голосу з моменту визнання його повноважень.

Кожний депутат у міській раді та її органах, до складу яких він входить, має один голос.

Депутат міської ради, який не входить до складу відповідного органу ради, може брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу.

Стаття 10.

Депутату міської ради забезпечуються умови для повної і ефективної реалізації його прав і обов’язків, визначених Конституцією України, законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про статус депутатів місцевих рад”, цим регламентом, іншими нормативними актами.

Для здійснення повноважень депутат міської ради може мати до п’яти помічників - консультантів, які працюють на громадських засадах.

Помічник-консультант депутата міської ради сприяє депутату в здійсненні його повноважень, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Помічник-консультант депутата у своїй роботі керується Конституцією України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", іншими законами та підзаконними нормативними актами, регламентом Молочанської міської ради та положенням про помічника-консультанта депутата міської ради.

Помічник-консультант депутата міської ради виконує окремі доручення, надані йому депутатом міської ради.

Депутат міської ради несе відповідальність за дії своїх помічників-консультантів, у межах наданих йому доручень.

Помічникам-консультантам депутата міської ради, на підставі особистої заяви депутата міської ради, видаються посвідчення за підписом секретаря міської ради. Посвідчення помічника-консультанта депутата місцевої ради вважається недійсним і підлягає поверненню по закінченню повноважень депутата міської ради або за його письмовим поданням. У разі припинення повноважень помічника-консультанта, депутат міської ради повідомляє про це секретаря міської ради у 3-денний термін, після чого депутат здає посвідчення помічника-консультанта секретарю міської ради.

Депутатські групи

Стаття 11.

Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень, депутати міської ради можуть на основі їх взаємної згоди об’єднуватися в депутатські групи.

Депутати міської ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю напрямків діяльності, спільністю проблем, які вони вирішують.

Повноваження депутатських груп є похідними від повноважень депутата міської ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень міської ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські групи складаються не менш як з п’ятидепутатів ради. Депутатська група реєструється міською радою, за поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про створення депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу її членів.

Міська рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

Депутатські фракції

Стаття 12.

Депутатські фракції міської ради формуються на партійній основі депутатами міської ради. Партійна основа визначається в залежності від суб’єкта висування депутата міської ради.

Депутат міської ради може входити до складу лише однієї фракції. Рішення про об’єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів міської ради головуючим на пленарному засіданні міської ради.

Стаття 13.

Права депутатських груп, фракцій:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

- здійснювати інші права, передбачені законами України.

- у випадку необхідності залучення спеціалістів, фракція, група узгоджує день і час свого засідання з міським головою або секретарем ради.

ІІІ. Органи міської ради та порядок їх формування

Постійні комісії міської ради

Стаття 14.

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

Стаття 15.

Постійні комісії міської ради охоплюють всі сфери діяльності, пов’язані з виконанням власних повноважень органами місцевого самоврядування, їх перелік визначається відповідним рішенням міської ради.

Постійні комісії створюються міською радою не пізніше, ніж на другій сесії міської ради, після обрання секретаря ради.

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та положеннями про постійні комісії міської ради, що затверджується відповідним рішенням міської ради не пізніше, ніж на другій сесії новообраної ради.

Стаття 16.

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови комісії та членів комісії.

Депутат міської ради може бути членом тільки однієї постійної комісії.

Після попереднього обговорення з керівництвом міських політичних партій та з особистої згоди кожного кандидата на посаду голови постійної комісії, міським головою на розгляд ради подаються всі запропоновані кандидатури на посаду голів постійних комісій. Право запропонувати відповідну кандидатуру має кожен депутат міської ради.

Протягом строку повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати і реорганізувати раніше утворені комісії.

Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 17.

Робота постійних комісій міської ради проводиться у відповідності до планів, які є складовою частиною плану роботи міської ради на кожен рік, що затверджується відповідним рішенням міської ради, пропозицій окремих депутатів.

Проект порядку денного кожного окремого засідання постійної комісії формується її головою з урахуванням питань, що готуються на розгляд поточної сесії міської ради, плану роботи комісії, пропозицій депутатів.

Проекти рішень з питань, що розглядаються постійними комісіями за дорученням ради або за власною ініціативою, що вносяться на розгляд ради, розглядаються постійними комісіямидо пленарного засідання і робляться відповідні рекомендації і висновки.

Стаття 18.

Засідання постійної комісії міської ради скликаються в міру необхідності, але не менш одного разу на 2 місяці, і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина від загального складу комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів від загального складу комісії, підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 19.

Депутат міської ради, член комісії, зобов’язаний бути присутнім на її засіданні і брати в ньому активну участь.

Якщо депутат не може прибути на засідання комісії, він зобов`язаний повідомити про це голову комісії (письмово, усно, за телефоном або на електронну адресу).

Стаття 20.

Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може:

- створювати тимчасові підготовчі комісії і робочі групи з числа членів комісії з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів;

- проводити спільні засідання з іншими постійними комісіями міської ради, відповідними комісіями інших рад, тимчасовими контрольними комісіями;

- утворювати підкомісії за галузевим принципом для оперативного та деталізованого вирішення питань та розробки проектів рішень ради.

Голова підкомісії обирається зі складу її членів на засіданні комісії.

У такому разі протоколи засідань підписуються головами підкомісій.

Стаття 21.

У роботі постійних комісій беруть участь запрошені, які визначені комісією.

Депутати мають право брати участь у засіданнях постійних комісій, до складу яких вони не обрані, з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 22.

За результатами вивчення і розгляду питань секретарем постійної комісії складається протокол, який підписується головою та секретарем комісії. Витяги із протоколів засідань постійних комісій, завірені печаткою міської ради, надаються згідно з рекомендаціями комісій та на вимогу зацікавлених осіб.

По завершенні засідання комісії будь-який член комісії має право одержати протокол засідання після його виготовлення. Протокол засідання комісії є відкритим і надається на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Стаття 23.

Для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань можуть створюватися тимчасові контрольні комісії ради.

Порядок їх утворення та діяльності визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

IV. Форми діяльності міської ради

Порядок скликання сесій міської ради

Стаття 24.

Міська рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається із засідань постійних комісій і пленарних засідань міської ради.

Перша сесія міської ради проводиться у відповідності до виборчого законодавства, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Перша сесія новообраної ради скликається міською виборчою комісією.

До початку першого пленарного засідання першої сесії міської ради здійснюється реєстрація новообраних депутатів, які прибули для участі у пленарному засіданні.

Новообраний міський голова та депутати міської ради під час проведення першої сесії складають присягу. У випадку неможливості складання присяги на першій сесії, депутат міської ради або міський голова складають її пізніше на найближчій сесії міської ради.

Стаття 25.

Сесії міської ради скликаються в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань врегулювання земельних відносин – не рідше ніж один раз на місяць.

Стаття 26.

Сесія скликається у порядку визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Суб’єктами скликання сесії є міський голова, секретар міської ради, виконавчий комітет міської ради а також депутати міської ради.

 

Стаття 27.

У разі якщо міський голова та секретар міської ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу третини депутатів міської ради або виконавчого комітету міської ради, або у разі якщо посади міського голови та секретаря міської ради є вакантними, сесія може бути скликана депутатами відповідної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

В даному випадку сесія скликається без видання розпорядчого акту про її скликання, але з обов’язковим повідомленням про скликання в місцевих друкованих засобах масової інформації із зазначенням прізвищ депутатів, які ініціювали скликання сесії та переліку питань, які ініціюються до розгляду. У випадку ініціювання розгляду питання, яке має нормативно-правовий характер публікація в місцевих друкованих засобах масової інформації здійснюється не пізніше ніж за 20 днів до сесії, а з інших питань – не пізніше 7 днів. Ініціатори скликання сесії додатково вживають заходів, щодо інформування територіальної громади.

Стаття 28.

Пропозиції щодо скликання позачергової сесії, подаються міському голові у письмовому вигляді із зазначенням питань, для розгляду яких пропонується скликати сесію, із обґрунтуванням необхідності скликання сесії. Дана норма не застосовується щодо процедури, визначеної ст. 34 цього регламенту.

Стаття 29.

Сесія міської ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу міської ради.

Стаття 30.

Сесію міської ради відкриває і веде міський голова або секретар міської ради. У випадку, якщо сесія скликана депутатами міської ради, які становлять не менш як одну третину складу ради або постійною комісією міської ради, сесію відкриває, за дорученням групи депутатів (постійної комісії міської ради), з ініціативи яких скликана сесія, один з депутатів; а веде сесію, за рішенням міської ради – один з депутатів міської ради.

Стаття 31

При обговоренні звіту міського голови або його особистого питання пленарне засідання веде секретар ради або інший депутат за дорученням ради.

V. Підготовка сесії міської ради

Стаття 32

Секретар міської ради організовує підготовку сесії міської ради та питань, що виносяться на розгляд міської ради.

 

Стаття 33.

Підготовка чергової сесії міської ради проводиться у відповідності до плану підготовки сесії, який затверджує секретар ради.

У випадку, коли сесія скликається депутатами, план підготовки сесії готуються та затверджується депутатами.

Стаття 34.

Проекти рішень готуються відповідними управліннями та відділами виконавчих органів міської ради, депутатами для попереднього розгляду профільними постійними комісіями ради відповідно до державних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію. Не можуть бути поставлені на обговорення та голосування на пленарному засіданні проекти рішень, які попередньо не були розглянуті однією з профільних постійних комісій. У випадку, якщо засідання профільної постійної комісії не відбулося через бездіяльність голови (заступника голови, секретаря) комісії, через відсутність кворуму або профільна постійна комісія ухилялась від розгляду питання – проект рішення вважається таким, що був попередньо обговорений у профільних постійних комісіях.

Стаття 35.

Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд міської ради, та необхідні матеріали, тиражуються відповідальними за підготовку в необхідній кількості і надаються не пізніше як за 20 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії - за 1 день. Зазначені проекти подаються не пізніше 12-ої години останнього робочого дня.

У випадку пропущення розробником визначеного цією нормою строку, проект рішення приймається секретарем міської ради і може бути представлений для розгляду у відповідних комісіях на наступну сесію міської ради.

Секретар міської ради спільно з виконавцями представляють документи з питань, які готуються на сесію, для розгляду у відповідних постійних комісіях. За необхідності, проводиться доопрацювання документів у погодженні з зауваженнями та пропозиціями, які надійшли в процесі обговорення.

Стаття 36.

За необхідності фінансових витрат для реалізації рішення, до проекту додається його економічне обґрунтування.

Стаття 37

За необхідності здійснення контролю за виконанням рішення, контроль покладається на відповідну постійну комісію ради.

Стаття 38.

Виконавці проектів рішень беруть участь в їх обговоренні на всіх етапах: в робочій групі, постійних комісіях, спеціально створених підготовчих підкомісіях.

Стаття 39.

Якщо під час роботи над проектом не досягнуто згоди всіх учасників, то на розгляд сесії виносяться одночасно основний і альтернативний (-ні) проекти рішень.

Стаття 40.

Після прийняття рішень ради з питань, які розглядалися на сесії, доопрацювання рішень за підсумками голосування на сесії проводиться розробником проекту рішення в триденний строк (три робочих дні), із залученням фахівців галузевих управлінь, відділів виконавчих органів міської ради.

Рішення міської ради набуває чинності з дня його підписання, а у випадках, передбачених законодавством, з дня оприлюднення.

Контроль за виконанням рішення покладається на постійну профільну комісію міської ради.

Стаття 41.

Погоджувальна рада створюється з метою сприяння організації підготовки питань, що підлягають розгляду міською радою.

До складу погоджувальної ради входять представники політичних партій, обраних до складу Молочанської міської ради по одній особі від політичної партії. Також до складу погоджувальної ради входять міський голова та секретар міської ради.

Головує на засіданнях погоджувальної ради міський голова або секретар міської ради. У випадку їхньої відсутності головує особа, обрана на засіданні погоджувальної ради.

Погоджувальна рада – є формою взаємодії депутатів з метою попереднього узгодження питань черги денної, аналізу результатів роботи постійних комісій та формуванню якісних та ефективних проектів рішень Молочанської міської ради.

VI. Порядок денний сесії міської ради

Стаття 42

Порядок денний чергової сесії міської ради формується міським головою на підставі:

- плану роботи міської ради.

Пропозицій:

- міського голови;

- погоджувальної ради;

- постійних комісій;

- окремих депутатів;

- виконавчих органів міської ради;

- голови місцевої державної адміністрації, голови районної, обласної ради;

- загальних зборів громадян, в тому числі в порядку місцевої ініціативи.

Порядок денний позачергової сесії міської ради формується в порядку, передбаченому цим регламентом.

Порядок денний та порядок розгляду питань, внесених до нього, затверджуються на початку засідання сесії шляхом голосування більшості голосів від загального складу ради. Після затвердження порядку денного до розгляду питань по суті надається час для депутатських повідомлень.

Стаття 43.

Голосування проводиться як за кожною пропозицією про зміну порядку денного, так і за черговістю розгляду питань.

За пропозицією депутатів, голів профільних депутатських комісій, міського голови, секретаря ради, підтриманою більшістю голосів від загального складу ради, ряд питань порядку денного сесії можуть бути розглянуті блоком. В такому випадку питання, що включені до блоку окремо не обговорюються, якщо немає заперечень окремих депутатів.

Рішення приймаються більшістю голосів від загального складу ради.

Стаття 44.

До порядку денного до його затвердження можуть бути внесені зміни за пропозицією міського голови, секретаря ради, постійних комісій, окремих депутатів: включення інших питань, виключення з черги, зміна черговості розгляду питань тощо.

До проектів рішень, включених до порядку денного безпосередньо на сесії міської ради не застосовується порядок підготовки проектів рішень, визначений розділом V цього регламенту.

Стаття 45.

У порядку денному кожної сесії ради передбачається час для депутатських запитів, заяв, різного, повідомлень.

VII. Організація роботи сесії міської ради

Стаття 46.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість присутніх на сесії депутатів.

Стаття 47.

Регламент роботи сесії встановлюється радою. Рішення про затвердження регламенту роботи сесії приймається більшістю голосів від загального складу ради. Засідання ради, як правило, починається о десятій годині і закінчується о сімнадцятій. Встановлюються перерви до 15 хвилин через 1,5-2 години роботи і перерва на обід - 45 хвилин, якщо інші рішення не прийнято радою.

Позачергова перерва в засіданні сесії оголошується за вимогою міського голови, секретаря ради, постійної комісії, депутатської групи або фракції. Тривалість перерви визначається головуючим в кожному випадку окремо.

Стаття 48.

Головуючий на засіданні:

- надає слово для доповідей та виступів;

- організовує обговорення питань;

- ставить на голосування проекти рішень, пропозиції, доповнення та зміни до них;

- оголошує результати голосування;

- забезпечує порядок у залі засідань;

- слідкує за дотриманням регламенту роботи;

- не допускає будь-якого тиску на депутатів при обговоренні питань з метою можливості зміни результатів голосування;

- повинен уникати реплік коментування з приводу виступів, поданих пропозицій, прояву емоцій, симпатій та антипатій.

 

Стаття 49.

Для визначення і узагальнення результатів голосування на час сесії з числа депутатів обираються лічильники. Пропозиції за персональним складом вносяться депутатами на засіданні. Лічильники вважаються обраними, якщо за них проголосувала більшість депутатів, присутніх на сесії. Кількість лічильників становить 2-4 депутата. Від різних політичних партій, фракцій.

Рішення щодо обрання лічильників приймається на початку кожного пленарного засідання ради.

Стаття 50.

Юридичне забезпечення роботи сесії міської ради здійснює юридичний відділ, який надає консультації про відповідність запропонованих проектів рішень законодавчим актам України, консультує депутатів із правових питань.

Стаття 51.

Особи, присутні на пленарних засіданнях міської ради не мають права втручатися в роботу пленарного засідання, зобов`язані не порушувати порядок роботи депутатів, стримуватися від публічного прояву свого ставлення до того, що відбувається на засіданні. Запрошені особи мають право виступати за рішенням більшості присутніх на сесії депутатів.

У випадку порушення порядку (викрики, сміх, тупіт, оплески, некоректна поведінка і т.п.) за розпорядженням головуючого за рішенням ради запрошені на засідання особи можуть бути виведені із залу засідань міської ради.

Протиправне втручання в роботу або перешкоджання роботі ради особою, присутньою на пленарному засіданні, є підставою для відповідного попередження з боку голови пленарного засідання. У разі повторного вчинення таких дій, за рішенням головуючого на пленарному засіданні ради або за пропозицією депутата ради, підтриманим однією третиною голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні, особа, щодо якої винесено таке рішення, зобов’язана покинути пленарне засідання ради. У разі відмови порушника покинути пленарне засідання ради, він може бути примусово виведений співробітниками органів ГУНП в Запорізькій області із сесійної зали та адміністративного будинку. У випадку загрози фізичної протидії з боку порушника головуючий звертається до органів ГУНП в Запорізькій області для припинення протиправних дій та складання відповідних матеріалів відносно винних осіб.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання ради особи, які не є депутатами (за винятком технічних працівників ради, журналістів, фотографів, операторів), не повинні знаходитися у частині сесійного залу, що призначена для розміщення депутатів.

Стаття 52.

Міський голова, секретар ради та депутати мають право взяти слово для виступу в будь-який час із дотриманням регламенту.

Депутат ради може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів.

Депутат у будь-який момент, може відмовитися від свого виступу, передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним чергою, повідомивши про це головуючого.

Стаття 53.

Для своїх виступів, оголошень, заяв, питань депутати і запрошені використовують трибуну сесії і мікрофони (за потребою), які встановлені в залі. Кожен, хто виступає обов’язково повинен представитися.

Виступаючий на сесії не повинен відхилятися від теми обговорення, використовувати у своїй мові некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій.

Головуючий у цих випадках повинен попередити виступаючого.

Після повторного попередження виступаючий позбавляється слова.

Вказаним особам слово для повторного виступу по обговорюваному питанню не надається.

 

Стаття 54.

Обговорення питання, яке розглядає сесія, припиняється головуючим за рішенням ради. При постановці питання про припинення дебатів головуючий формує альтернативні пропозиції з обговореного питання, інформує про кількість депутатів, які присутні на момент голосування, з’ясовує, хто наполягає на наданні слова.

Після припинення дебатів доповідачі мають право виступити із заключним словом.

Стаття 55.

За рішенням ради, розгляд питання порядку денного сесії, в разі необхідності, може бути перенесено на засідання постійної комісії ради.

Стаття 56.

Рада може доручити відповідній комісії або декільком постійним комісіям ради розробити, відредагувати і внести на її розгляд остаточний проект рішення ради з питання, що розглядається.

Стаття 57.

Документи пов’язані з роботою ради викладаються на українській мові. Матеріали сесії протоколюються і зберігаються безстроково на паперових носіях. Після закінчення сесії ради протокол її пленарного засідання оформляється секретарем міської ради протягом десяти робочих днів, та надається депутатам на їх вимогу.

VIII. Види голосування і процедури прийняття

рішень міської ради

Стаття 58.

Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні, після обговорення питання, більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим регламентом.

Стаття 59.

Рада приймає рішення відкритим поіменним або таємним голосуванням.

Стаття 60.

Таємне голосування проводиться за процедурними рішеннями ради або у випадках прямо передбачених чинним законодавством України, шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку волевиявлення. При цьому депутат, що бере участь у голосуванні, відзначає у виданому йому бюлетені вибрані ним варіанти з тих, що виносяться на голосування.

Таємне голосування здійснюється бюлетенями без ідентифікації депутата, що заповнив цей бюллетень.

Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у порядку, передбаченому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Стаття 61.

При проведенні голосування підрахунок голосів доручається лічильній групі депутатів, склад якої визначається сесією.

Стаття 62.

Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, узагальнює чи уточнює формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації". В день голосування на офіційному веб-сайті ради розміщуються і зберігаються протягом необмеженого строку всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради".

Відкрите поіменне голосування проводиться шляхом підняття руки при прийнятті рішення міської ради, про що ставиться позначка у відомості результату відкритого поіменного голосування депутатів міської ради. Відомість відкритого поіменного голосування депутатів міської ради додається до протоколу сесії.

Стаття 63.

В разі надходження до проекту рішення пропозицій щодо змін та/або доповнень до нього, проект рішення міської ради спочатку приймається за основу, після цього ставляться на голосування пропозиції депутатів щодо змін і доповнень до нього в порядку надходження, а потім рішення приймається в цілому (можливе прийняття рішення ради спочатку по пунктах, розділах, а потім – в цілому).

Стаття 64.

Голосування за пропозиції до проекту рішення відбуваються в наступному порядку: на голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що не були відкликані депутатами, які їх внесли, в порядку надходження , з попереднім їх оголошенням,.

Зміст пропозицій чи поправок, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається депутат, якій вніс пропозицію чи поправку.

Перед кожним голосуванням головуючий на засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування.

Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його результати і прийняте рішення.

Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

Стаття 65.

Порядок проведення таємного голосування, форма бюлетенів встановлюються лічильною комісією.

Бюлетені для таємного голосування видають члени лічильної комісії у відповідності до списків депутатів, для таємного голосування на даному пленарному засіданні. Результати таємного голосування оголошуються головою лічильної комісії на засіданні ради.

Стаття 66.

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії оголошує результати таємного голосування.

Стаття 67.

В усіх випадках голосування, депутат особисто зобов’язаний здійснити своє право на голосування.

Депутати, відсутні під час голосування, не мають права подати свій голос пізніше.

 

Стаття 68

Повторно голосування проводиться тільки за рішенням сесії (за пропозицією міського голови, депутата або групи депутатів). Прийняття рішення про повторне голосування є процедурним питанням, яке обов’язково заноситься до протоколу, але не оформлюється як окреме рішення.

Процедурні питання, що виникають під час пленарного засідання вирішуються шляхом голосування із відповідним зазначенням в протоколі пленарного засідання.

Стаття 69.

Призначення на посаду, щодо якої передбачено прийняття рішення ради, здійснюється шляхом голосування запропонованих кандидатур.

Якщо жоден з кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, на розгляд сесії можуть бути запропоновані нові кандидатури. Повторне голосування по кандидатурах, не затверджених радою, не допускається без їх додаткового обговорення.

Якщо і після додаткового обговорення жоден із кандидатів не одержав необхідної кількості голосів, рішення вважається неприйнятим. Питання щодо голосування за кандидатуру, яка не одержала необхідної кількості голосів може бути розглянуто на наступному засіданні міської ради або на наступній сесії ради.

Процедура обрання секретаря міської ради регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Умови оплати праці міського голови в частині обов’язкових та стимулюючих складових затверджуються рішенням сесії міської ради на період визначених повноважень. У разі набуття права на підвищення обов’язкових виплат, передбачених чинних законодавством, приймається відповідне рішення міської ради.

 

 

 

 

 

IX. Дисципліна та етика в діяльності міської ради

Стаття 70.

Присутні на пленарних засіданнях міської ради не повинні користуватися мобільними телефонами, не повинні вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова.

Стаття 71.

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом пленарного засідання головуючий може поставити на розгляд міської ради питання про позбавлення депутата слова на пленарному засіданні міської ради.

X.Матеріально-технічне забезпечення сесії

Стаття 72.

Матеріально-технічне забезпечення пленарного засідання міської ради організовують відповідні відділи виконавчого комітету міської ради, які забезпечують:

- безперебійна робота сектора друку та тиражування;

- обладнання місць президії, а також місця для секретаріату, депутатів запрошених.

- наявність Державного Прапору України та Державного Гербу України.

ХІ.Прийняття і зміни регламенту.

Відповідальність за його порушення

Стаття 73

Даний регламент приймається, доповнюється і змінюється на підставі рішення ради. Офіційні тлумачення регламенту може надавати виключно рада.

Стаття 74.

Зміни до регламенту, внесені у встановленому порядку, стають постійною нормою і вносяться до основного тексту.

Стаття 75.

Зауваження щодо порушення регламенту беруться до відома головуючим на засіданні невідкладно. Усі порушення регламенту оголошуються на сесії із зазначенням осіб, які допустили ці порушення.

Стаття 76.

Неодноразове порушення регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступ у розгляді того чи іншого питання. Це рішення може прийняти головуючий або рада. Також неодноразове або грубе порушення депутатом, головуючим регламенту, або етики поведінки може бути підставою для розгляду постійною комісією.

 

 

Стаття 77.

Всі інші процедурні питання діяльності міської ради, що не врегульовані цим регламентом, вирішуються в кожному окремому випадку депутатами міської ради.

ХІІ.Здійснення регуляторної політики

Загальні положення

1. Регуляторна діяльність міської ради спрямована на підготовку, прийняття, відстеження результативності та перегляд регуляторних актів, прийнятих органами місцевого самоврядування та міським головою у порядку та у спосіб, що встановлені Конституцією України, Законом України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, іншими нормативно-правовими актами та цим регламентом.

2. Міська рада створює відповідальну постійну комісію міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики або покладає ці повноваження на одну з існуючих постійних комісій.

3. Головна постійна комісія – комісія міської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта.

4. Виконавчий комітет міської ради створює у своєму складі в межах граничної чисельності відповідальний структурний підрозділ, на який покладається організаційне забезпечення з питань реалізації державної регуляторної політики.

5. Розробник проекту регуляторного акту - регуляторний орган, установа, організація, особа чи група осіб, які уповноважені розробляти або організовувати, спрямовувати та координувати діяльність з розробленого проекту регуляторного акта.

6. В даному розділі регламентовано взаємодію міської ради, відповідальної та головних постійних комісій ради з відповідальним структурним підрозділом виконавчого комітету ради з питань реалізації регуляторної політики, відповідальних розробників проектів регуляторних актів по підготовці, прийняттю, відстеженню результативності та перегляду регуляторних актів, згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів

1. Планування діяльності міської ради з підготовки проектів регуляторних актів (порядок та строки підготовки) здійснюються в рамках підготовки та затвердження плану роботи ради на наступний календарний рік у порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” та цим регламентом з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів затверджується міською радою у вигляді додатку до плану роботи на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року і повинен містити :

- визначення видів і назв проектів ;

- цілей їх прийняття;

- строків підготовки проектів;

- найменування розробників проектів регуляторних актів.

3. 3міни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів затверджуються на пленарному засіданні міської ради.

4. Затверджені плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, а також зміни до них оприлюднюються на веб-сайті міської ради.

Підготовка регуляторних актів

1. Розробник проекту регуляторного акту згідно з планом діяльності з підготовки проектів надає необхідний проект до відповідальної постійної комісії ради: яка приймає рішення про забезпечення підготовки аналізу регуляторного впливу.

2. За мотивованим поданням депутата або постійної комісії міської ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки проекту регуляторного акту розробником (замовлення проекту). У цьому разі замість аналізу регуляторного впливу готується експертний висновок щодо регуляторного впливу відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

3. Депутати міської ради мають переважно право за інших осіб замовити розробку проекту регуляторного акту, звернувшись до відповідального структурного підрозділу виконавчого комітету ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

4. У разі внесення розробником проекту регуляторного акту на розгляд відповідальній постійній комісії – готуються висновки та приймається рішення про оприлюднення проекту регуляторного акту тільки на підставі аналізу або експертного висновку регуляторного впливу.

5. Аналіз або експертний висновок регуляторного впливу підписуються керівником регуляторного органу, який є розробником проекту регуляторного акту.

6. Відповідальна постійна комісія ради з питань реалізації державної регуляторної політики:

- відстежує оприлюднення проектів регуляторних актів, виявляє можливі порушення, має право вжити передбачених законодавством заходів для припинення виявлених порушень:

- готує висновки щодо обов’язкового розгляду регуляторними органами (розробником) ініціатив, зауважень та пропозицій щодо проекту регуляторного акту згідно з ст. 4 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”;

- приймає рішення про підготовку аналізу вигод та витрат (далі - АВВ) на розгляд головної постійної комісії, яку супроводжує регуляторний акт;

- передає для вивчення до головної комісії висновки про відповідність проекту регуляторного акту вимогам ст. 4 та ст. 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” у вигляді протоколів засідання відповідальної комісії за підписом голови комісії і секретаря.

7. Головна постійна комісія міської ради, яка супроводжує розгляд проекту:

- одержує зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акту і розглядає їх на підставі висновків та за рекомендаціями відповідальної постійної комісії;

- погоджує проекти змін на підставі АВВ, висновків відповідальної постійної комісії та зауважень і пропозицій щодо проекту регуляторного акту;

- приймає рішення щодо забезпечення розробником аналізу про базове відстеження результативності акту.

Прийняття регуляторних актів

1. Регуляторні акти приймаються на пленарному засіданні сесії ради

2. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений міською радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений.

3. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї комісії перед розглядом проекту і прийняттям рішення.

4. В рішенні міської ради повинні бути визначені строки набрання чинності регуляторних актів та строки надання звітів про відстеження результативності.

5. Прийнятий або схвалений радою регуляторний акт оприлюднюється згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Відстеження результативності регуляторних актів

1. Виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих міською радою, забезпечується відповідальним структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради, який на підставі відстеження та з урахуванням громадської думки, готує висновки щодо доцільності перегляду (скасування) регуляторного акту.

2. Головна постійна комісія на підставі висновків відповідального структурного підрозділу приймає рішення про необхідність перегляду акту та вносить зміни до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, які затверджуються на пленарному засіданні міської ради.

Звіт про здійснення регуляторної політики

1. Міська рада заслуховує щорічний звіт міського голови про здійснення державної регуляторної політики.

2. Відповідальна постійна комісія міської ради готує і попередньо розглядає питання щодо щорічного звіту міського голови.

3. Співдоповідачем звіту міського голови про здійснення державної регуляторної політики може бути керівник відповідального структурного підрозділу виконавчого комітету міської ради, який забезпечує підготовку щорічного звіту.

 

 

 

 

 

МОЛОЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА

 

восьмого скликання

чотирнадцята сесія

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.08.2021 м. Молочанськ № 12

Про внесення змін та доповнень до Регламенту

Молочанської міської ради восьмого скликання

Керуючись п.1 ч.1 ст. 26, ч. 14 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ст..72 Регламенту Молочанської міської ради восьмого скликання, з метою вдосконалення діяльності роботи Молочанської міської ради та її органів, Молочанська міська рада,

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни та доповнення в Регламенту Молочанської міської ради (далі – Регламент), який затверджено рішенням сесії Молочанської міської ради № 1 від 22.12.2020 р. виклавши абзац перший ст.35 в такій редакції:

«Стаття 35.

Проекти рішень з питань, що вносяться на розгляд міської ради, та необхідні матеріали, тиражуються відповідальними за підготовку в необхідній кількості і надаються не пізніше як за 10 днів до чергової сесії. У випадку позачергової сесії - за 1 день. Зазначені проекти подаються не пізніше 12-ої години останнього робочого дня».

2 Внести зміни та доповнення до Регламенту виклавши XII розділ регламенту в такій редакції:

«XII. ПІДГОТОВКА І РОЗГЛЯД ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ РАДИ

Загальні правила

1. Підготовка і розгляд проектів регуляторних актів ради здійснюється відповідно до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, що складається та затверджується радою щорічно, але не пізніше 15 грудня поточного року. План діяльності з підготовки регуляторних актів є складовою частиною плану роботи ради. Після затвердження плану роботи ради план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів опубліковується на офіційному сайті ради.

2. При підготовці проекту регуляторного акту, який не внесено до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, рада вносить зміни до плану не пізніше десяти робочих днів з дня внесення проекту на розгляд, але не пізніше дня оприлюдненняцього проекту.

Розробник регуляторного акта, відповідно до строку підготовки проекту, встановленого планом діяльності з підготовки проектів регуляторних актів, подає постійній комісії з питань розробки та перегляду регуляторних актів: проект регуляторного акта разом з аналізом регуляторного впливу, непізніше, ніж за два місяці до засідання сесії ради.

3. Постійна комісія з питань розробки та перегляду регуляторних актів протягом 3 робочих днів від дня надання документів залучає експерта (за потребою) для підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта. Строк підготовки експертного висновку встановлюється за домовленістю між постійною комісією та залученим експертом.

4. На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії ради, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту, постійна комісія з питань розробки та перегляду регуляторних актів протягом 5 робочих днів з дня отримання експертного висновку готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. У випадках, визначених цим Законом, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

5. У разі, якщо постійна комісія з питань розробки та перегляду регуляторних актів дійде висновку, що проект регуляторного акта відповідає вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», розробник регуляторного акту або за його поданням постійна комісії з питань розробки та перегляду регуляторних актів протягом 5 робочих днів з дня підготовки висновків оприлюднює одним зі способів, що передбачено ст. 13 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, проект регуляторного акта, аналіз регуляторного впливу (або експертний висновок) та встановлює строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції. Розробник регуляторного акта розглядає усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного аналізу регуляторного впливу, одержані протягом встановленого строку, повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. Доопрацьовані проект регуляторного акта та аналіз регуляторного впливу подаються розробником до постійної комісії з питань розробки та перегляду регуляторних актів.

Питання розгляду регуляторних актів

1. При представленні на засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова постійної комісії з питань розробки та перегляду регуляторних актів доповідає про висновки цієї постійної комісії ради щодо відповідності проекту регуляторного акта вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторний акт не може бути прийнятий, якщо присутня хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акту не був оприлюднений.»

4. Рішення з питань прийняття регуляторних актів приймаються за процедурою і в порядку визначеному для прийняття рішень ради. Регуляторні акти оприлюднюються в порядку визначеному законодавством.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань депутатської діяльності, реформ, регламенту, законності, захисту прав громадян та з питань реалізації державної регуляторної політики.

Міський голова Ірина ЛИПКА