ПОВІДОМЛЕННЯ про оприлюднення проекту містобудівної документації «ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ КОМПЛЕКСУ ПРИЙМАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ВІДВАНТАЖЕННЯ ЗЕРНОВИХ ТА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НА ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТА АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ м. МОЛОЧАНСЬК ТОКМАЦЬКОГО РАЙОНУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ» з метою розгляду та врахування пропозицій громадськості

Молочанська міська рада запрошує на проведення громадських слухань жителів міста Молочанськ Токмацького району Запорізької області

                    ПОВІДОМЛЕННЯ                             

про оприлюднення проекту містобудівної документації

«Детальний план території комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур на залізничний та автомобіль-ний транспорт в м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області» з  метою розгляду та врахування пропозицій громадськості

На виконання рішення Молочанської міської ради  № 1 від 22.02.2017 року  «Про розроблення детального плану території земельної ділянки, розташованої в межах міста Молочанськ», відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Постанови Кабінету міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою урахування громадських і приватних інтересів при плануванні і забудові території Молочанської  міської ради оприлюднюються матеріали проекту «Детальний план території комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт в м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області». Загальна площа земельної ділянки 6,62 га.

Мета проекту містобудівної документації:

Детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації та функціонального призначення, просторової композиції та параметрів забудови, а також ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції. Проект містобудівної документації розроблений для будівництва комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт ТОВ «СП «НІБУЛОН» в м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області.

ТОВ  СП «НІБУЛОН» є одним з найбільших вітчизняних сільгосптоваровиробників, а також потужним національним інвестором. Будівництво виробничих потужностей в м.Молочанськ надасть можливість створити відповідні нові робочі місця, збільшить податкові надходження до місцевого бюджету, буде сприяти розвитку міста в цілому.

В даний час територія, щодо якої буде виготовлений детальний план знаходиться в постійному користуванні КП « Громада Молочанської міської ради», яке має пільги по сплаті податку на землю. ТОВ СП «НІБУЛОН»  має намір земельну ділянку взяти в  оренду та сплачувати орендну плату в повному обсязі, таким чином прогнозується збільшення надходжень від плати за земельну ділянку.

Втілення проекту будівництва комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток міста. Реалізація проекту на території Молочанської міської ради надасть можливість створити нові робочі місця,  буде сприяти розвитку території в цілому.

Склад та зміст : пояснювальна записка та графічні матеріали.

ОСНОВНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

№з/п Назва показника Одиниця вимірювання Існуючий стан Розрахунковий етап
1 Територія
Територія в межах детального плану га 6,62 6,62
В тому числі:
1.1 – площа території під будівлями та спорудами -«- 1,99
1.2 площа території зелених насаджень обмеженого користування -«- 1,90
1.3 – площа території вулиць і доріг -«- 2,73
2 Кількість працюючих -«- 100

Замовник проекту: Молочанська міська рада Токмацького району Запорізької області, місцезнаходження за адресою: вул. Педенко, 17,  м.Молочанськ, Токмацький район, Запорізька область,71716.

Розробник проекту: Державне підприємство «Укрндпіцивільбуд» (код ЄДРПОУ 02497683), місцезнаходження за адресою: просп.Голосіївський , 50, м.Київ, 03039.

З   текстовою та графічною  частинами проекту «Детальний план території комплексу з приймання, зберігання та відвантаження зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт в м.Молочанськ Токмацького району Запорізької області» можна ознайомитись з 12.10.2017 року до 12.11.2017 року:

  • у виконавчому комітеті Молочанської міської ради за адресою: Запорізька обл., м.Молочанськ, вул.Педенко, 17, каб.6;
  • на офіційному сайті Молочанської міської ради molochanskmr.gov.ua; рубрика «Прямий зв’язок» – «Публічна інформація».

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: головний спеціаліст виконкому Молочанської міської ради Остролуцька Олена Василівна.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» пропозиції приймаються у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, особистим підписом заявника і повинні містити обґрунтування з урахуванням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів та правил.

Дане повідомлення є підставою для подання пропозицій та зауважень, які подаються під час проведення громадських слухань, а саме до 12 листопада 2017 року включно.

Пропозиції та зауваження слід подавати до виконкому Молочанської міської ради за адресою:  вул. Педенко, 17, м. Молочанськ, тел. 40-3-80.

Терміни подання пропозицій: з 12.10.2017 року до 12.11.2017 року.

Пропозиції громадськості розглядаються розробником і замовником у місячний строк.

Інформаційні заходи заплановані у вигляді презентації, яка буде проведена 19.10.2017 року о 10.00 годині в сесійній залі виконавчого комітету Молочанської міської ради за адресою:  вул. Педенко, 17, м. Молочанськ.

Прогнозовані правові, економічні та екологічні наслідки
розроблення проекту детального плану території
земельної ділянки орієнтовною площею 6,62 га, яка  розташована в межах населеного пункту – міста Молочанськ Токмацького району Запорізької області по вул. Вокзальній

 У відповідності до ст. 19 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», з метою розміщення ТОВ СП «НІБУЛОН» об’єкту транспортної інфраструктури – комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт  Молочанською міською радою прийняте рішення 22.02.2017р. №1 «Про розроблення детального плану території земельної ділянки, розташованої  в межах міста Молочанськ»

  1. Правові наслідки

Проект детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 6,62 га, яка  розташована в межах населеного пункту – міста Молочанськ Токмацького району Запорізької області по вул. Вокзальній, розроблено у відповідності з вимогами Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про місцеве самоврядування в Україні», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2001 «Вулиці і дороги населених пунктів», на підставі генерального плану міста Молочанськ, розробленого в 1983 році Українським державним науково-дослідним інститутом проектування міст «Гіпроград», зі змінами внесеними в 1992 році, визнаним придатним для використання рішенням Молочанської міської ради  від 06.03.2013 №4 «Про визнання генерального плану міста Молочанськ придатним для використання у вирішенні містобудівних питань до затвердження оновленого генерального плану».

Земельна ділянка, площею 6,0002 га, кадастровий номер 2325210100:06:002:0072 з цільовим призначенням «для розміщення промислового парку» знаходиться в державній власності, решта території проектування площею 0,6198 га – землі запасу Молочанської міської ради.  Проектом уточнене функціональне призначення території та проаналізовано можливість її забудови, а саме: будівництва ТОВ СП «НІБУЛОН» об’єкту транспортної інфраструктури – комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт.

Прогнозується, що категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, запроектованої для будівництва земельної ділянки змінена не буде.

  1. Економічні наслідки.

Втілення проекту будівництва ТОВ СП «НІБУЛОН» об’єкту транспортної інфраструктури – комплексу по прийманню, зберіганню та відвантаженню зернових та олійних культур на залізничний та автомобільний транспорт матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток міста. ТОВ  СП «НІБУЛОН» є одним з найбільших вітчизняних сільгосптоваровиробників, а також потужним національним інвестором. Будівництво виробничих потужностей в м.Молочанськ надасть можливість створити відповідні нові робочі місця, збільшить податкові надходження до місцевого бюджету, буде сприяти розвитку міста в цілому.

В даний час територія, щодо якої виготовлений детальний план знаходиться в постійному користуванні КП « Громада Молочанської міської ради», яке має пільги по сплаті податку на землю. ТОВ СП «НІБУЛОН»  має намір земельну ділянку взяти в  оренду та сплачувати орендну плату в повному обсязі, таким чином прогнозується збільшення надходжень від плати за земельну ділянку,  як мінімум в 6 разів.

      3.Екологічні наслідки.

Стан навколишнього середовища ділянки, яка розглядається, визначається санітарним станом повітря, води, ґрунту, акустичним режимом, благоустроєм території. На території будуть відсутні об’єкти, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищення рівня шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань. Відповідно до додатку «Е» ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище», запроектована забудова не входить до переліку екологічно небезпечних об’єктів, тобто запроектовані об’єкти на даній території не проявлятимуть негативного впливу на довкілля. Для мінімізації техногенного навантаження на природне середовище, проектом передбачені природоохоронні заходи загального характеру.

A2_17126_GP

A2_17126_ING

A2_17126_TR

A2_17126_OP

A2_17126_VERT

SHE-17126

17126-ZAP-DP-Nibulon

Цивільний захист